PWA Athletes

Dorota Staszewska

Dorota  Staszewska
POL-1
Age: 45
Height: 173
Debut: 1998
Residence: Poland
Nationality: Polish
Boards:
Sails: Starboard

Biography

PWA FW Champion 02,03
FW World Champion 00,01,02
FW European Champion 01,02,03
IFCA World Champion 98
6th. Atlanta Olympics 96
IMCO Youth World Champion 93,95

Sponsors

Starboard, VW, GA Sails, Deboichet, Era Network
Dorota  Staszewska
Dorota  Staszewska
Dorota  Staszewska